logo

24 marca 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy
Aktualności
SKO anulowało dezycję na wycinkę 157 drzew w okolicy zbiornika Moczydło 2

Warszawa, dnia 28 lutego 201 l r.


Sygn. akt KOC 4975/OŚ/lO

DECYZJA
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
w Składzie Orzekającym:

  1. Beata Szubielska - przewodnicząca (spr.),
  2. Ewa Gałuszyńska - członek,
  3. Katarzyna Naczas - członek,

działając na podstawie art. 127 § 2 w związku z art. 17 pkt. 1 k.p.a. i art. 39 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z p. zm.) oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. Nr 122, poz. 593), po rozpatrzeniu odwołania Towarzystwa Ochrony Herpetofauny Tryton z siedzibą w Warszawie ul. xxxxxxx x m x od decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 124 z dnia 31 sierpnia 2009r. Orzekającej o wydaniu zezwolenia p. Hubertowi Xxxxxxxxx, p. Konradowi Xxxxxxx, p. Annie Xxxxxxx na wycięcie 157 szt. drzew o gatunkach i obwodach pni podanych w tabeli.
orzeka:

na zasadzie art. 138 § 2 k.p.a. uchylić zaskarżoną decyzję w całości a sprawę przekazać organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia

UZASADNIENIE
Prezydent m. st. Warszawy decyzją nr 124 z dnia 31 sierpnia 2009 r. orzekł o wydaniu zezwolenia p. Hubertowi Xxxxxxx, p. Konradowi Xxxxxx  p. Annie Xxxxxxx na wycięcie 157 szt. drzew o gatunkach i obwodach pni podanych w tabeli.
Z zachowaniem 14 dniowego terminu, odwołanie od powyższej decyzji złożyło Towarzystwo Ochrony Herpetofauny Tryton z siedzibą w Warszawie ul. xxxxxx x m x. Stowarzyszenie podnosi, iż jest objęty ochroną prawną - obszar ochronny rzekotki drzewnej, jak również znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu. Ponadto strona skarżąca powołuje się na prymat prawa ochrony przyrody nad prawem energetycznym.

Odwołanie zostało złożone w terminie.

Więcej…
 
Pozwolenie na budowę apartamentowca przy Jeziorku Czerniakowskim wydano z naruszeniem prawa - zadecydował w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sąd orzekł, że doszło do naruszenia procedur środowiskowych podczas wydawania pozwolenia na budowę apartamentowca. Pozwolenie wydano nie żądając od inwestora decyzji środowiskowej. Firma Marvipol, która buduje blok, tłumaczyła się, że nie wystąpiła o taką decyzję ponieważ pozwolenie dotyczyło tylko pierwszego z trzech bloków, a nie całej inwestycji. Teraz deweloper może się odwołać do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Jeżeli i w tej instancji decyzja WSA zostanie podtrzymana, to pozwolenie na budowę zostanie uchylone. Na razie jednak budowa trwa, a jeśli NSA się nie pospieszy, to wyrok może zapaść już po ukończeniu pierwszego budynku.


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 21
P1000071.jpg


Copyright © TOH TRYTON