logo

24 marca 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy
Aktualności
Unieważnienie postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 13 maja 2010 r. (znak: RDOS-14-WPN-II-PV-7049- 169/09) w sprawie inwestycji Marivpolu (w otulinie Jeziorka Czerniakowskiego) w rejonie ul. Bernardyńskiej w Warszawie.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 156 § 1 pkt. 2 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z pozn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 w zw. z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.), stwierdzam niewaznosc postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 maja 2010 r. (znak: RDOS-14-WPN-II-PV-7049- 169/09), ktorym uzgodniono projekt decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z uslugami, garazem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu, potozonej na dzialce nr ew. 53 w obrejbie 1-05-02 (pod zainwestowanie kubaturowe) oraz na częsci dziatek nr ew. 8, 57/14, 58/3 i 54 z obrebu 1-05-02 i częsci dzialek nr ew. 92, 120, 116 z obrębu 1-05-01 (pod infrastrukturą i komunikacją) w rejonie ul. Bernardynskiej w Dzielnicy Mokotow m. st. Warszawy.
Czytaj całość...
 
Pikieta 17 czerwca Plac Bankowy 3/5

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Mieszkańców Warszawy na wiec - pikietę organizowany 17 czerwca pod Ratuszem Pani Prezydent, pl. Bankowy 3/5 o godzinie 13.00.

Uważamy że demonstracja uliczna w obecności mediów to już ostatni sposób, by wywrzeć wpływ na Ratusz w kwestii Jeziorka Czerniakowskiego i innych planów zniszczenia najcenniejszych terenów przyrodniczo cennych.


Kto jest zaproszony ?
Wszyscy, którzy podpisują się pod hasłem "Mam prawo do Zieleni".
Ci, którym nie jest obojętne w jakim środowisku będziemy żyć i którzy zdają sobie sprawę, iż polityka Ratusza coraz bardziej oddala się od oczekiwań zwykłych obywateli Warszawy.
Zaproszeni są zarówno Mieszkańcy jak i organizacje społeczne.

 

- Dlaczego wiec uliczny ?
Ponieważ w wielu sprawach mimo wielu prób i dziesiątek wysłanych pism nie widzimy gotowości Ratusza do dialogu ze społeczeństwem.Wręcz przeciwnie - głos społeczny jest coraz bardziej marginalizowany i zbywany, zaś wiele informacji o trwających konfliktach społecznych nie jest ujawnianych w mediach.

 

- Co będziemy robić ?

Złożymy petycję na ręce Pani Prezydent, w której będziemy żądać zmiany polityki miasta w zakresie gospodarowania zielenią miejską i terenami przyrodniczo cennymi, prawdziwych konsultacji społecznych przed wydawaniem ważnych dla Mieszkańców decyzji oraz przestrzegania prawa ochrony przyrody i prawa unijnego.

Niepokoją nas także działania organów administracji publicznej oraz organów ścigania skierowane naszym zdaniem przeciwko osobom starającym się ochronić środowisko i wyrażającym to w sposób zgodny z prawem, w ramach przysługujących im swobód obywatelskich.

Zaplanowano także konferencję prasową.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 21
luski.jpg


Copyright © TOH TRYTON