logo

24 marca 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy
Aktualności

W dniu 11 kwietnia 2011 w godzinach rannych odbyła się piąta już wizja lokalna na terenie powojskowej strzelnicy w Łukowie- miejscu masowego występowania 12-tu gatunków płazów, siedliska zagrożonego nieodwracalnym zniszczeniem w wyniku prac rewitalizacyjnych prowadzonych na zlecenie łukowskich urzędników.

W wizji lokalnej brali udział: PXXXXXX LXXXXXXXX- członek naszego "Trytona"- zgłaszający bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, 3-osobowa delegacja z RDOŚ Lublin, 4-osobowa reprezentacja łukowskiego magistratu i dziennikarka miejscowej gazety.
Po początkowym, nieprzyjemnym zgrzycie do jakiego doszło pomiędzy urzędnikami, a dziennikarką dotyczącym jej uczestnictwa w wizji, dalsze czynności przebiegały w spokojnej, wręcz miłej atmosferze. Nasz kolega w sposób rzeczowy przedstawiał fakty i miejsca, wyjaśniał nieścisłości i niedomówienia, odpierał też zarzuty łukowskiego urzędnika dotyczące dołu kompensacyjnego. W trakcie tej wizji, wszystkie uczestniczące w niej strony, naocznie przekonały się o masowym występowaniu na tym terenie płazów i skrzeku(w ubiegłym roku podczas 4-ech wizji stwierdzono jedynie 10 juwenalnych osobników żaby trawnej, żadnego skrzeku i żadnych innych gatunków płazów ). Dodatkowo inspektor RDOŚ Lublin stwierdził występowanie 2 gatunków ptaków chronionych Dyrektywą Ptasią: lerki i gąsiorka.

Po wizji lokalnej jej uczestnicy udali się do łukowskiego magistratu w celu spisania protokołu z wizji. Inspektorzy RDOŚ Lublin uznali, że dół wykopany w celu odwodnienia naturalnego oczka(wykopany bez uzyskania pozwolenia-a więc nielegalnie) w ogóle nie spełnia wymagań stawianych zbiornikom kompensacyjnym i jako taki ma zostać zasypany, bądź przebudowany pod nadzorem herpetologa. Jednocześnie uznano, że dalsze prace prowadzone wg planu rewitalizacji strzelnicy zagrażają cennemu siedlisku płazów i należy zupełnie zrezygnować z sypania nowych wałów w obrębie tzw. linii dzika i zająca(a więc w oczku wodnym), oraz wałów w północno- zachodniej części strzelnicy. Ze wszystkimi tymi spostrzeżeniami niechętnie, ale jednak, zgodzili się również łukowscy urzędnicy.

Okazało się więc, że prawda jednak zwycięża- nawet po kilkuletniej walce.
Jak potoczą się dalsze losy cennego siedliska płazów przekonamy się w przyszłości. My jako "Tryton" będziemy ze szczególną uwagą przyglądać się dalszym losom tego skrawka dzikiej, pięknej przyrody.

 

Linki:

 
UWAGA PŁAZY !!!

Z nastaniem wiosny rozpoczyna się sezon godowy u płazów. Wszystkie gatunki nierozerwalnie związane są ze zbiornikami wodnym, przede wszystkim stawami, oczkami wodnymi, rowami melioracyjnymi, jak również okresowymi rozlewiskami śródleśnymi. Wiąże się to z odbywaniem przez płazy masowych wędrówek w poszukiwaniu właściwego zbiornika.

Podczas tych migracji co roku giną  dziesiątki tysięcy płazów!!!

Poprzecinane drogami samochodowymi trasy migracji płazów są śmiertelną pułapką dla tych zwierząt.
Aby chronić płazy przed zagładą na świecie buduje się wzdłuż jezdni specjalne zapory, które uniemożliwiają wchodzenie zwierząt. Dodatkowo pod drogą tworzy się przejścia pozwalające na swobodną migrację płazów. Tunele te pełnią swoją funkcję zarówno wiosną, kiedy zwierzęta podążają do zbiorników wodnych w celach rozrodczych, jak i jesienią, kiedy wracają żeby przezimować. W Polsce takie rozwiązania  występują bardzo rzadko !

Jak wiadomo wszystkie płazy i gady podlegają w Polsce ochronie prawnej ( Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r). Gdyby traktować zapisy prawa z powagą i starannością, to każdy kierowca rozjeżdżający swoim pojazdem wchodzące na drogi płazy i gady powinien płacić wysokie grzywny za każdego zabitego osobnika!

Odmienny problem podczas migracji stanowią otwarte studzienki i inne konstrukcje uniemożliwiające zwierzętom wydostanie się na powierzchnię. Złapane w pułapkę bez wyjścia giną z głodu lub z braku wilgoci.

Pomóżmy Płazom

Do czasu kiedy, powstaną konstrukcje mające na celu umożliwienia płazom i gadom bezpieczne ominięcie szlaków komunikacyjnych (jeśli takowe powstaną ), możemy sami pomóc budując specjalnie przygotowane płotki, uniemożliwiające wychodzenie płazów na jezdnie.
Przygotowanie takiego płotka nie jest skomplikowane. Do zrobienia bariery można użyć różnych materiałów. Wśród tych stosowanych do tej pory przez poszczególne szkoły najlepszy egzamin zdawały: folia ogrodnicza oraz pocięte na pasy i odpowiednio zszyte stare firanki. Przygotowany z takich materiałów pas przymocowywany jest zazwyczaj do drewnianych palików, które są następnie wbijane w ziemię.

Przy przygotowywaniu płotka należy pamiętać, aby miał on odpowiednią wysokość, uniemożliwiającą przeskakiwanie go przez płazy – czyli przynajmniej 40 cm, a najlepiej 50 cm. Dobrze jest też na dole płotka zostawić kilka centymetrów materiału, który po ustawieniu płotka wkopać można w ziemię. Uniemożliwi to płazom przechodzenie pod płotkiem. Tuż przy ogrodzeniu wkopuje się pojemniki -pułapki, rozlokowane w odstępie co 15 metrów.
Płazy napotkawszy taka barierę przemieszczają się wzdłuż zapory i wpadają do pułapek. Tu, bardzo istotne jest zaangażowanie ludzi w regularna kont role pojemników i przenoszenie złapanych zwierząt do wody. Na odcinkach dróg, w okresie intensywnej migracji warto postawić znaki ostrzegawcze z wizerunkiem zaby oraz jednocześnie znaki ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km/h, co pozwoli oszczędzić płazy.

Możemy również działać w indywidualnych przypadkach - widząc zwierzę na drodze lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie przenieśmy je w bezpieczne miejsce, pamiętając o własnym bezpieczeństwie ! (ruch drogowy).

Co jeszcze możemy zrobić ?

  1. Informować miejscowy organ odpowiadający za ochronę przyrody (urząd dzielnicy, urząd gminy, konserwator przyrody itp.) o występowaniu miejsc, w których odbywa się migracja płazów, i gdzie konieczne jest stworzenie stworzenie tym zwierzętom możliwości bezpiecznej wędrówki do zbiornika wodnego i żądać interwencji
  2. Skontaktować się z lokalną organizacją lub stowarzyszeniem zajmującym się ochrona przyrody w celu podjęcia działań ochronnych
  3. Ograniczać prędkość pojazdów mechanicznych w rejonie występowania płazów
  4. Rowerzyści powinni zachować ostrożność w okolicach obfitujących w płazy (w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika najlepiej prowadzić rower)
  5. Obserwujmy studzienki odwadniające i inne budowle stanowiące pułapki bez wyjścia regularnie uwalniając z nich zwierzęta.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 21
zasktroniec.jpg


Copyright © TOH TRYTON