logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy.
Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy.

Dnia 21.12.09 minął termin składania uwag do projektu programu ochrony środowiska, który po poprawkach i zatwierdzeniu przez Radę Warszawy będzie obowiązywał na 2009 - 2012.
Konieczność sporządzenia takiego programu i konsultacji społecznych wynika z art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Krokiem w dobrym kierunku i miłym zaskoczeniem było zorganizowanie przez Centrum Komunikacji Społecznej spotkania mieszkańców z autorami opracowania, które odbyło się dnia 16.12.09 roku. Mieszkańcy Warszawy licznie pojawili się na spotkaniu. Niestety większość osób wypowiadało się dość krytycznie na temat opracowania, akcentując zwłaszcza ogólnikowość zakładanych przez Miasto celów i brak konkretnego programu działań. Projekt programu dostępny jest na stronie:
http://www.um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne.

TOH Tryton także zgłosił swoje uwagi do projektu. Ze względu na objętość programu (316 stron nie licząc prognozy do programu) naszych uwag jest dość dużo. Zapraszamy do ewentualnego zapoznania się z nimi. Autorzy programu muszą odnieść się do wszystkich wniosków i w razie nieuwzględnienia postulatów musza uzasadnić, dlaczego ich nie przyjęto.

Opinia TOH Tryton dotycząca projektu „Program Ochrony środowiska dla m.st. Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”

 
Powrót
grzybienie432.jpg


Copyright © TOH TRYTON