logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Inicjatywa utworzenia Komisji Dialogu Społecznego do spraw Środowiska Przyrodniczego Warszawy
Inicjatywa utworzenia Komisji Dialogu Społecznego do spraw Środowiska Przyrodniczego Warszawy

Dnia 27.11.09 roku na ręce pana Dariusza Piechowskiego, Dyrektora Biura Ochrony Środowiska w Warszawie, warszawskie stowarzyszenia ekologiczne złożyły pismo, w którym wyrażają wolę utworzenia Komisji Dialogu Społecznego do spraw Środowiska Przyrodniczego Warszawy. Mamy nadzieję, że wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem służyć będzie większemu zaangażowaniu mieszkańców Warszawy w ochronę środowiska i przyrody miasta i poprawi relacje między organizacjami społecznymi, a administracją Warszawy.
Zgodnie z § 21 "Programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami…" (uchwała nr XLIII/1338/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2008r.), oczekujemy obecnie na zwołanie pierwszego posiedzenia komisji przez BOŚ.

 
Powrót
P1110201.jpg


Copyright © TOH TRYTON