logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Podziękowania dla Ministra Środowiska – Panie Premierze, oczekujemy godnego następcy.
Podziękowania dla Ministra Środowiska – Panie Premierze, oczekujemy godnego następcy.

Podziękowania dla Ministra Środowiska – Panie Premierze, oczekujemy godnego następcy


We wtorek, 8 grudnia br. potwierdziły się wcześniejsze spekulacje i Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki złożył rezygnację ze sprawowanej przez siebie funkcji. Szereg osób związanych z ochroną przyrody poczuło, że odchodzi fachowiec, jakiego dawno polska przyroda potrzebowała i należy mu za te dokonania podziękować.

Prof. Maciej Nowicki, obejmując stery ministra, za cel stawiał właśnie ochronę naszego dziedzictwa przyrodniczego. Podjął się trudnego zadania i zadał sobie wiele trudu, by wyprowadzić Polskę na drogę, którą kraje w zjednoczonej Europie opowiedziały się już dużo wcześniej.

Pośród postawionych celów, część udało się zrealizować osiągając pełen sukces, jak choćby słynna batalia o ochronę unikatowej doliny Rospudy. Część niestety jest do rozwiązania w dalszym ciągu. To m.in. poszerzenie granic parku narodowego na obszar znacznej części Puszczy Białowieskiej, utworzenie Mazurskiego PN, czy ochrona przed wycinką alei drzew.

Jednakże Pan Minister Nowicki zostanie jednym z najbardziej skutecznych ministrów w ochronie przyrody, naprawiając błędy pozostawione zwłaszcza po swoim poprzedniku.

To spowodowało, że na liście mailowej Zielona Ewolucja zrodził się pomysł, by wysłać list otwarty w formie podziękowania, pod którym organizacje pozarządowe działające na polu szeroko pojętej ochrony przyrody będą mogły się podpisać.

Podziękowanie ze strony organizacji pozarządowych dla Ministra Nowickiego jest w pełni uzasadnione, ponieważ to właśnie prof. Nowicki sprawował tę funkcję z wielkim oddaniem, poświęceniem i można było dostrzec w jego pracy troskę o stan polskiej przyrody. Zmienił też wizerunek i jakość pracy w Ministerstwie Środowiska podejmując otwartą i merytoryczną dyskusję ze środowiskami pozarządowymi. Za to jesteśmy wdzięczni.

Organizacje pozarządowe i ludzie polskiej nauki chcą także tym listem dać sygnał Panu premierowi - Donaldowi Tuskowi, że na miejsce ustępującego prof. Macieja Nowickiego oczekiwany jest jego godny następca.

Poniżej list z podziękowaniami dla Ministra Środowiska, prof. Macieja Nowickiego

Grzegorz Gołębniak
administrator listy Zielona Ewolucja

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sz. Pan Maciej Nowicki

Minister Środowiska

 

Szanowny Panie


Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, że zrezygnował Pan ze stanowiska ministra środowiska. Od samego początku był Pan dla nas nadzieją, że przyroda i środowisko naturalne w naszym kraju będą wreszcie chronione, a nie traktowane jedynie jako bariera dla inwestycji. Przez dwa lata pokazał Pan, że nasze nadzieje nie były jedynie pobożnymi życzeniami.

Dziękujemy za Rospudę, za Naturę 2000, za zajęcie się sprawami klimatu. Żałujemy, że nie było Panu dane dokończenie wielu ważnych spraw, jak objęcie ochroną całej Puszczy Białowieskiej w formie parku narodowego.

Był Pan jednym z nielicznych ministrów środowiska, którzy rzeczywiście chronili to środowisko.

Pragniemy wyrazić wielki szacunek dla Pana i Pańskich działań.

Lista organizacji:

Akademickie Stowarzyszenie Ekologiczne Klub Ekoinżyniera z Opola
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
Centrum Ochrony Mokradeł
Eko-Unia
Fundacja Aviangarda
Fundację dla Ochrony Terenów Podmokłych Dzikie Łąki
Fundacja Homo et Planta przy Ogrodzie Botanicznym  PAN
Fundacja Ja-Wisła
Fundacja Piaskowy Smok
dr Michał Goc, Uniwersytet Gdański
Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
Klub Gaja
Komitet Ochrony Orłów
Liga Ochrony Przyrody - Okręg Beskidzki
Liga Ochrony Przyrody - Okręg Bieszczadzki
Liga Ochrony Przyrody - Okręg Warszawa-Południe
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Organizacja Przyrodnicza Kania
Prof. Ludwik Tomiałojć
Polski Klub Ekologiczny-Okręg Wielkopolski
Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody
Polskie Towarzystwo Zoologiczne
SISKOM
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
Stowarzyszenie Ekologiczny Ursynów
Stowarzyszenie My-Poznaniacy
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba"
Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21
Stowarzyszenie Pląsy
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"
Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja
Stowarzyszenie Przyrodników
Stowarzyszenie Zielone Osiedla
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Towarzystwo Biebrzańskie
Towarzystwo Ochrony Herpetofauny "Tryton"
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
Warszawskie Ekospotkania
Wild Poland Foundation
Wortal BirdWatching.pl
Zdzisław Nowak - Nauczyciel konsultant ds. edukacji przyrodniczej i ekologicznej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zieloni 2004

 
Powrót
traszka.jpg


Copyright © TOH TRYTON