logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Kolejne masowe wycinki drzew nad Rzekotkowym Stawem
Kolejne masowe wycinki drzew nad Rzekotkowym Stawem

Dnia 23.01.2010 r, cztery dni po oddaleniu przez WSA naszej skargi na plan miejscowy Moczydłowska – Wschód, odkryliśmy kolejne zniszczenie siedliska rzekotek drzewnych na działce sąsiadującej z Rzekotkowym Stawem. Mimo grubej warstwy śniegu naliczyliśmy ślady po 373 pniach drzew i krzewów. Gałęzie i pnie ułożone były w kilkunastu stertach wzdłuż torów kolejowych. Najgrubszy pień miał 60 cm średnicy. Teren leży w granicach strefy ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązuje szereg zakazów dotyczących wycinki drzew. Jest ona możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach np. przy zagrożeniu powodzią.

Jesteśmy także stroną we wszelkich postępowaniach dotyczących wycinki drzew w obrębie 1-11-07. Właściciele nie zgłosili nam żadnego zamiaru wycinki. Osoby te brały udział w wielu spotkaniach z nami i były doskonale poinformowane, iż niszcząc drzewa i krzewy na swojej działce niszczą siedlisko życia rzekotki drzewnej. Również działka innego inwestora budowlanego od strony zachodniej stawu przypomina krajobraz po przejściu huraganu. Wiele drzew jest zdewastowanych, niektóre leżą połamane na ziemi. Naszemu Stowarzyszeniu nie zostaje nic innego jak dopilnować, aby sprawcy tych czynów ponieśli surowe konsekwencje.

Złożyliśmy także w ostatnich dniach skargę do Rady Warszawy na prezydenta Warszawy oraz występującą w jego imieniu Dzielnicę Ursynów za przewlekanie postępowań i bierną postawę w sprawie wycinek i niszczenia drzew w obrębie 1-11-07. Wiele miesięcy temu prosiliśmy prezydenta Warszawy o sporządzenie dokładnej inwentaryzacji drzew pozostałych na działkach 1-11- 07.

 
Powrót
P1050885.jpg


Copyright © TOH TRYTON