logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Skarga TOH Tryton dotycząca planu miejscowego została odrzucona przez sąd.
Skarga TOH Tryton dotycząca planu miejscowego została odrzucona przez sąd.

Dnia 19.01.10 r odbyła się rozprawa w sprawie uchylenia uchwały Rady Warszawy dotyczącej uchwalenia  planu miejscowego Natolin Zachodni - Moczydłowska Wschód.

Skarga została oddalona. Oczywiście nie ze względu na to, że była bezzasadna, lecz ze względów proceduralnych. Sąd uznał, wbrew wyraźnym zapisom prawa unijnego, iż nasze Stowarzyszenie nie może być stroną w tej sprawie. Użyliśmy w pismach procesowych wszelkich argumentów łącznie z dyrektywami UE i konwencji z Aarhus (która ponoć w Polsce obowiązuje). Co ciekawe zarówno prokuratura, GDOŚ jak i wojewoda mazowiecki scedowali na nas obowiązek zaskarżania uchwały dotyczącej planu twierdząc, że jak najbardziej mamy prawo i interes prawny. Podczas uchwalania planu dopuszczono się szeregu zaniedbań, np. ogóle nie zdobyto 2 uzgodnień i opinii RDOŚ - z art. 17 ust 6 lit c oraz art. 17 ust. 7 lit c ustawy o planowaniu przestrzennym. Prognoza oddziaływania na środowisko miała 7 lat i dotyczyła innego planu, itd., itp.  Należy podkreślić, iż w każdej chwili, nawet obecnie,  prezydent Miasta mogłaby wystąpić o zmianę już uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby nie powodował niszczenia cennych siedlisk zwierząt pod tuż rezerwatem Las Kabacki i nie łamał prawa. Z inicjatywą taką mogliby też wystąpić Radni Ursynowa lub Radni Warszawy. Pozostaje otwartym pytanie - kogo z decydentów obchodzi ochrona środowiska i kto skorzysta na zniszczeniu cennego przyrodniczo obszaru. Z pewnością nie społeczeństwo. Wobec niekorzystnego dla przyrody wyroku sądu administracyjnego TOH Tryton zamierza złożyć skargę do Komisji Europejskiej oraz złożyć skargę kasacyjną do NSA.Załączamy pismo procesowe, w którym TOH Tryton przekonuje Miasto Warszawa oraz sąd,  że może ono być stroną w tej sprawie. Po otrzymaniu, zamieścimy to także uzasadnienie wyroku, którego jesteśmy bardzo ciekawi. S

 

 
Powrót
bieszczadsy 2.jpg


Copyright © TOH TRYTON