logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty...
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty...

25 maja 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

W rozporządzeniu określono typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, oraz wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.

W rozporządzeniu znalazły się następujące  gatunki wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszaru natura 2000:
traszka grzebieniasta, traszka karpacka,kumaki górski, kumak nizinny.

 
Powrót
rzekotkowy.jpg


Copyright © TOH TRYTON