logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Zezwolenie na dewastację obszaru chronionego na Ursynowie
Zezwolenie na dewastację obszaru chronionego na Ursynowie

Po raz kolejny Burmistrz Dzielnicy Ursynów przyczynia się do dewastacji środowiska w okolicach "rzekotkowego stawu". Tym razem wydał zgodę na wycinkę 157 drzew. Argumenty jak zawsze śmieszne - "drzewa o nieprawidłowej budowie i tendencji do zamierania".
Drzewa rosną na terenie strefy WOCHK (Warsazawski Obszar Chronionego Krajobrazu) gdzie "...zakazuje się niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych..."

Czy Władz Ursynowa jak zwykle przepisy nie dotyczą ?
Oczywiście nasze stowrzyszenie złoży odwołanie do Samorządoowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Załączniki:

Zezwolenie na wycinkę

Materiał filmowy

Zdjęcia drzew o "nieprawidłowej budowie i tendencji do zamierania"

 
Powrót
P1000404.jpg


Copyright © TOH TRYTON