logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w parku Cietrzewia
Wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w parku Cietrzewia

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 157 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej k.p.a.) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: WPN-I.6402.22.2011.AJ, zezwalającego na niszczenie gniazd, siedlisk i ostoi następujących gatunków ptaków: kawkćT(CoM/s monedula), mazurek (Passer montanus), bogatka (Parus major), modraszka (Cyanistes caeruleus), szpak (Sturnus vulgaris), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus), wróbel (Passer domesłicus) oraz na częściowe niszczenie siedlisk i ostoi ropuchy szarej (Bufo bufo), żaby trawnej (Rana temporaria), żaby wodnej (Rana esculenta), znajdujących się w parku ze Stawami Cietrzewia w Warszawie.

Czytaj całość

 
Powrót
1.jpg


Copyright © TOH TRYTON