logo

18 kwietnia 2019


Strona główna

W dniu 11 kwietnia 2011 w godzinach rannych odbyła się piąta już wizja lokalna na terenie powojskowej strzelnicy w Łukowie- miejscu masowego występowania 12-tu gatunków płazów, siedliska zagrożonego nieodwracalnym zniszczeniem w wyniku prac rewitalizacyjnych prowadzonych na zlecenie łukowskich urzędników.

W wizji lokalnej brali udział: PXXXXXX LXXXXXXXX- członek naszego "Trytona"- zgłaszający bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, 3-osobowa delegacja z RDOŚ Lublin, 4-osobowa reprezentacja łukowskiego magistratu i dziennikarka miejscowej gazety.
Po początkowym, nieprzyjemnym zgrzycie do jakiego doszło pomiędzy urzędnikami, a dziennikarką dotyczącym jej uczestnictwa w wizji, dalsze czynności przebiegały w spokojnej, wręcz miłej atmosferze. Nasz kolega w sposób rzeczowy przedstawiał fakty i miejsca, wyjaśniał nieścisłości i niedomówienia, odpierał też zarzuty łukowskiego urzędnika dotyczące dołu kompensacyjnego. W trakcie tej wizji, wszystkie uczestniczące w niej strony, naocznie przekonały się o masowym występowaniu na tym terenie płazów i skrzeku(w ubiegłym roku podczas 4-ech wizji stwierdzono jedynie 10 juwenalnych osobników żaby trawnej, żadnego skrzeku i żadnych innych gatunków płazów ). Dodatkowo inspektor RDOŚ Lublin stwierdził występowanie 2 gatunków ptaków chronionych Dyrektywą Ptasią: lerki i gąsiorka.

Po wizji lokalnej jej uczestnicy udali się do łukowskiego magistratu w celu spisania protokołu z wizji. Inspektorzy RDOŚ Lublin uznali, że dół wykopany w celu odwodnienia naturalnego oczka(wykopany bez uzyskania pozwolenia-a więc nielegalnie) w ogóle nie spełnia wymagań stawianych zbiornikom kompensacyjnym i jako taki ma zostać zasypany, bądź przebudowany pod nadzorem herpetologa. Jednocześnie uznano, że dalsze prace prowadzone wg planu rewitalizacji strzelnicy zagrażają cennemu siedlisku płazów i należy zupełnie zrezygnować z sypania nowych wałów w obrębie tzw. linii dzika i zająca(a więc w oczku wodnym), oraz wałów w północno- zachodniej części strzelnicy. Ze wszystkimi tymi spostrzeżeniami niechętnie, ale jednak, zgodzili się również łukowscy urzędnicy.

Okazało się więc, że prawda jednak zwycięża- nawet po kilkuletniej walce.
Jak potoczą się dalsze losy cennego siedliska płazów przekonamy się w przyszłości. My jako "Tryton" będziemy ze szczególną uwagą przyglądać się dalszym losom tego skrawka dzikiej, pięknej przyrody.

 

Linki:

 
Powrót
P1000140.jpg


Copyright © TOH TRYTON