logo

18 kwietnia 2019
Reklama


Misja

Szeroko pojętym celem naszego stowarzyszenia jest ochrona płazów i gadów na terenie całego kraju. Jesteśmy stowarzyszeniem zwyczajnym. Nie czerpiemy żadnych korzyści materialnych ze swoich działań. Powstanie TOH Tryton w lutym 2009 roku było związane bezpośrednio z walką o zachowanie tzw. Rzekotkowego Stawu na Ursynowie i większymi możliwościami jakie daje zrzeszenie się. Umożliwia to między innymi występowanie w wielu procedurach na prawach strony czyli niejako „reprezentowanie interesów płazów i gadów”. Na dzień dzisiejszy większość naszych członków mieszka w Warszawie i to miasto stanowi główny obszar naszych działań. W niektórych sprawach którymi się zajmujemy jesteśmy jedynym stowarzyszeniem ekologicznym, w innych działamy wspólnie z innymi stowarzyszeniami lub jedynie okazjonalnie wpieramy je czy udzielamy konsultacji merytorycznej. Niejednokrotnie z kolei korzystaliśmy z rad członków innych grup. Udzieliło nam wsparcia również środowisko warszawskich naukowców. Rad udzielili nam niektórzy warszawscy urzędnicy. Nie można tu nie wspomnieć o Radnych Ursynowa, którzy także wsparli nas pochylając się nad losem warszawskich rzekotek i innych płazów. Wierzymy i mamy nadzieje na współpracę między stowarzyszeniami i wspólne zmienianie postaw społecznych a nawet prawa w naszym kraju.

 

W ostatnich miesiącach nasze działania głównie koncentrują się na:

 • kompensacji zniszczeń siedliska płazów nad Rzekotkowym Stawem (Moczydło 2);
 • doprowadzenie do końca wszystkich postępowań nad Rzekotkowym Stawem;
 • udziale jako strona w postępowaniu dot. wycinki drzew przeprowadzonej przez prywatnych właścicieli nad Rzekotkowym Stawem która miała miejsce w lutym tego roku;
 • podważeniu planu miejscowego Moczydłowska Wschód uchwalonego w lutym 2009 roku, którego realizacja nieuchronnie przypieczętuje zniszczenie siedliska płazów w okolicach Rzekotkowego Stawu;
 • pomocy w powołaniu Komisji Dialogu Społecznego do spraw Środowiska Przyrodniczego Warszawy (zakończone pozytywnie 28.01.10 r);
 • organizacji prac Komisji Dialogu Społecznego do spraw Środowiska Przyrodniczego Warszawy;
 • ustanowieniu strefy ochronnej dla gniewosza plamistego w Bieszczadach (postępowanie zakończone pozytywnie);
 • zapewnienia efektywnej ochrony rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie - udziale w konsultacjach dotyczących  planu ochrony rezerwatu jako strona;
 • udziale jako strona w konsultacjach wydawania decyzji środowiskowej dotyczącej planowanej budowy wielorodzinnej w otulinie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie;
 • udziale w unieważnieniu wydanego już pozwolenia budowlanego w otulinie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie (przypuszczamy że zostało wydane z naruszeniem prawa i że zagraża rezerwatowi);
 • udziale w unieważnieniu wydanego już zezwolenia na budowę parku Przy Bażantarni (przypuszczamy że zostało wydane z naruszeniem prawa);
 • powstrzymaniu niszczenia terenu leśnego Przy Bażantarni - udziale jako strona w postępowaniu dot. wycinki ok. 100 drzew w parku Przy Bażantarni;

 

Za nasze dotychczasowe sukcesy uważamy:

 • zmianę projektu zagospodarowania terenu na działce miejskiej otaczającej Rzekotkowy Staw (zbiornik 2 Moczydła);
 • zmianę projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika 3 Ursynowskiego Moczydła;
 • podjęcie współpracy z nami przez Zarząd Dzielnicy Ursynów (ten sukces okazał się bardzo krótkotrwały – po kilku miesiącach zarząd zerwał z nami kontakty);
 • zajęcie przez Radę Dzielnicy Ursynów jednoznacznego i oficjalnego stanowiska w sprawie niefortunnej rewitalizacji Rzekotkowego Stawu;
 • przekonanie Sądu Karnego że jesteśmy „poszkodowanym” w sprawie zniszczeń nad Rzekotkowym Stawem;
 • wznowienie śledztwa prokuratorskiego w sprawie zniszczeń dokonanych przez dzielnicę Ursynów nad Rzekotkowym Stawem;
 • wszczęcie przez RDOŚ w Warszawie postępowania szkodowego mającego na celu przywrócenie siedliska płazów nad Rzekotkowym Stawem do stanu przed dewastacją;
 • powołanie przez RDOŚ w Rzeszowie strefy ostoi dla gniewosza plamistego w Bieszczadach;
 • powołanie, wspólnie z innymi organizacjami (na razie dwudziestoma), Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Środowiska Przyrodniczego Warszawy
 
rzekotkowy.jpg


Copyright © TOH TRYTON