logo

24 marca 2019
Reklama


Strona główna Ochrona płazów i gadów
Ochrona płazów i gadów w Polsce - Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków gadów
Spis treści
Ochrona płazów i gadów w Polsce
Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków płazów
Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków gadów
Możliwości działań lokalnych zmierzających do ochrony płazów i gadów.
Wszystkie strony

Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków gadów

  • przekształcanie ich pierwotnych siedlisk (np. rozległych terenów trawiastych, urwisk, nasłonecznionych dolin rzecznych, polan, muraw kserotermicznych itp.),
  • likwidowanie zadrzewień śródpolnych, miedz, ugorów, kęp drzew i krzaków,
  • przecinanie środowisk poprzez rozbudowę gęstej sieci dróg, autostrad i innych szlaków komunikacyjnych,
  • zwarte i gęste zalesianie dużych obszarów bez pozostawiania miejsc otwartych i nasłonecznionych, porośniętych niską roślinnością,
  • likwidowanie wtórnych siedlisk, np. w przypadku węży i jaszczurek: usypisk kamieni polnych, kamienistych murów oporowych, zarastających, opuszczonych zabudowań, kamieniołomów, starych wiejskich cmentarzyków, powalonych drzew itp.,
  • trujące działanie metali ciężkich, pestycydów, zanieczyszczeń ropopochodnych, komunalno-bytowych, związków chemicznychwykorzystywanych m.in. w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, kolejnictwie, przemyśle wydobywczym, motoryzacyjnym itp.,
  • intensyfikację wykorzystywania terenów rolniczych przy użyciu ciężkiego sprzętu,
  • zabijanie (przejeżdżanie przez pojazdy mechaniczne, podczas prowadzenia prac ziemnych, polowych, leśnych, budowy dróg, koszenia poboczy dróg, przez turystów na szlakach turystycznych itp.),
  • wyłapywanie do hodowli prywatnych, ośrodków uniwersyteckich i ogrodów zoologicznych.


 
zaskroniec 321.jpg


Copyright © TOH TRYTON