logo

18 kwietnia 2019
Reklama


Strona główna Ochrona Prawna Bezczynność Administracji Publicznej
Bezczynność Administracji Publicznej

Zgodnie z k.p.a. urząd powinien rozpatrzyć sprawę i odpowiedzieć na pismo stowarzyszenia czy osoby prywatnej w terminie 30 dni.  W praktyce (przynajmniej w Warszawie) bardzo często urzędy nie rozpatrują spraw w terminie, który może rozciągać się nawet na lata. W terminie 30 dni często wysyłane są jedynie pisma „do wiadomości” petenta np. ze urząd zwrócił się do innej jednostki o wyjaśnienie, że „sprawa wymaga więcej czasu” itp.  Takiego pisma nie można uważać za terminową odpowiedź.  Nieudzielenie odpowiedzi w terminie upoważnia nas do złożenia skargi na dany urząd do organu nadrzędnego lub w ostateczności do sądu administracyjnego.  Np. organem nadrzędnym w stosunku do RDOŚ  i Wojewódzkiego Konserwatora przyrody jest GDOŚ,  jeśli nie odpowiada prezydent miasta skargę należy skierować do Rady Gminy. Jeśli nie odpowiada np.  wojewoda skargę możemy skierować do ministra właściwego w danej sprawie. Na bezczynność urzędnika (np. prezydenta miasta) można złożyć także do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to wykroczenie z art. 231 § 1. Kodeksu Karnego, „w związku z  nie dopełnieniem obowiązków funkcjonariusza publicznego”.
Jeśli skierowaliśmy sprawę do nieodpowiedniego urzędu, powinien on poinformować na o tym w przeciągu 7 dni od złożenia pisma i przekazać sprawę do odpowiedniej dla rozpatrzenia danej sprawy  jednostki.

 
kaczwnce 43.jpg


Copyright © TOH TRYTON