logo

18 kwietnia 2019
Reklama


Strona główna Ochrona Prawna Informacja Publiczna
Informacja Publiczna

Ponieważ jednym z największych zagrożeń dla płazów i gadów są zmiany związane z działalnością człowieka, bardzo istotny jest problem poznania planów inwestycji na danym terenie oraz stopnia ich zaawansowania. Jest to pierwszy etap działań ochronnych bez którego nie można ustalić stanu faktycznego oraz podjąć działań zmierzających np. do zmiany planów czy zastopowania inwestycji.
Tryb dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Tryb dostępu do informacji z zakresu ochrony środowiska zawęża ustawa z 3 października 2008 r.
(o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Pierwsza ustawa określa termin udzielenia informacji publicznej jako niezwłocznie ale nie dłużej niż 14 dni, zaś druga – do miesiąca od otrzymania wniosku. W praktyce stowarzyszenia i osoby prywatne powszechnie spotykają się z licznymi utrudnieniami urzędów do dostępu do informacji publicznej. Urzędnicy w Polsce powszechnie łamią prawo dostępu do informacji publicznej m.in. nie rozpatrując wniosków w terminie, odmawiają możliwości sfotografowania dokumentów w ramach wglądu do dokumentacji na miejscu i odmawiają wydania dokumentów bez udowodnienia interesu prawnego. W takich przypadkach po upływie ustawowego terminu na odpowiedź i nie udzielenie jej bądź odmowę jej udzielenia, można składać skargi na dany urząd np. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W Warszawie istnieje także specjalna jednostka zajmująca się m.in. problemami z dostępem do informacji publicznej – Wydział Informacji Publicznej
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/GP/Wydzialy/GP_X/Robert_Antczak.htm
Więcej na temat informacji publicznej znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.informacjapubliczna.org.pl/

 
P1000708.jpg


Copyright © TOH TRYTON